fbpx

Plánovač klíčových slov pro Google Ads dostal nové (a některé staré) funkce

Obohaťte své nápady na klíčová slova o další termíny, přidejte klíčová slova k existujícím kampaním a využijte dalších funkcí. Až se příště přihlásíte do plánovače klíčových slov v Google Ads, uvidíte oznámení o spuštění několika nových funkcí. Některé z těchto updatů jsou nicméně staré funkce, které pouze dostaly v Google Ads nové uživatelské rozhraní (jednou z nich je i zmíněné přidání do existující kampaně – „Add to existing campaign“). Když zvolíte možnost nalézt nová klíčová slova „Find new keywords“, pro začátek nyní můžete přidat až 10 základních slov.

Seskupené myšlenky

Seskupená klíčová slova lze nyní nalézt pod volbou „Grouped Ideas“ v menu. Zde si můžete zvolit, zda do seskupení (nově vytvořeného nebo již existujícího) přidáte všechna nebo jen některá z vašich klíčových slov.

Více detailů o vyhledávání v měsíčním přehledu

Umístěte kurzor nad grafy ve sloupci „Avg. monthly searches“ pro jednotlivá klíčová slova, abyste viděli měsíční sloupcové grafy trendů, která vám poskytnou více detailů z pohledu měsíčního členění a objemu vyhledávání. Tato data jsou vám potom dostupná i pro stažení.

Přidání do existujících kampaní

Jako dodatek k možnosti přidávat nová klíčová slova do plánů můžete nyní ukládat nová klíčová slova i do existujících kampaní. Jakmile vyberete klíčové slovo pro přidání, zvolíte z rozbalovací nabídky buď „Add plan“ nebo „Add to existing campaign“. Vyberete-li druhou možnost – přidání do existující kampaně – budete požádáni o výběr skupiny reklam v této kampani nebo o tvorbu a přidání nové skupiny.

Nový sloupec „Competition“

K dispozici je nový sloupec označený jako „Competition“. Nabízí možnost ukázat konkurenceschopnost umístění reklamy pro dané klíčové slovo. Označení sloupce je „Competition“ a jedná se o číslo, jehož hodnota je specifická pro možnosti, které jste zvolili v nastavení Search Network (poloha, cílení). Index nabývající hodnoty od 0  do 100 je počítán jako počet zaplněných reklamních slotů podělený celkovým počtem dostupných reklamních spotů. Stejně jako u jiných sloupečků, i zde se v případě, že není k dispozici dostatek dat, zobrazí pouze pomlčka ve tvaru (-).

Denní rozpočtová doporučení

Ve chvíli, kdy přidáte klíčová slova do plánu, je vám navržen denní rozpočet, který vám „pomůže zajistit, aby rozpočet kampaně nebyl v žádný den jejího předpokládaného trvání příliš limitován“.Návrh lze nalézt pod celkovým odhadem nákladů.

Proč by vás to mělo zajímat?

Je dobré vidět, že byla plánovači klíčových slov věnována pozornost a funkce, které byly součástí starého uživatelského rozhraní byly inkorporovány do této nové verze. Zvláště možnost přidávání klíčových slov do existujících kampaní bude užitečnou funkcí schopnou ušetřit čas mnoha uživatelům.

Close Menu