fbpx

Optimalizace PLA kampaně dle podílu zobrazení

Používáte PLA kampaně a chcete je po nějaké době optimalizovat? Vodítkem vám k tomu může být i metrika podíl zobrazení. Pro zobrazení této metriky si mezi sloupce v kampani PLA (PLA – Product Listing Ads – Shopping Google Ads) pro reklamní sestavy, případně pro skupiny produktů přidejte pod záložkou Konkurenční metriky tyto sloupce:

Úprava sloupců v Google Ads

Podíl zobrazení ve Vyhledávací síti

Google Ads: “Podíl zobrazení ve Vyhledávací síti představuje počet zobrazení zaznamenaných ve Vyhledávací síti vydělený odhadovaným dosažitelným počtem zobrazení.

Tento dosažitelný počet zobrazení přitom závisí na vašem aktuálním nastavení cílení reklam, stavech schválení, na nabídkách a na kvalitě. Údaje o podílu zobrazení jsou aktualizovány jednou denně.”

V praxi to tedy znamená, že pokud máte u dané reklamní sestavy, případně u dané skupiny produktů nižší číslo jak 100%, tak jste plně nevyužili potenciál možného zobrazení. Zjednodušeně řečeno, pokud máte v tomto sloupci uvedenou hodnotu 50%, znamená to, že ze 100 případů hledání daného produktu se vaše PLA reklama zobrazila pouze 50x. Je zde tedy potenciál reklamy co do možnosti získaných zobrazení.

Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (hodnocení)

Google Ads: “Podíl ztracených zobrazení ve Vyhledávací síti (hodnocení) slouží jako odhad toho, jak často se reklama ve Vyhledávací síti nezobrazila kvůli nízkému hodnocení reklamy.

Hodnocení reklamy určuje její pozici a rozhoduje o tom, zda se reklama vůbec může zobrazit. Hodnocení reklamy se vypočítává z vaší cenové nabídky, kvality reklamy a webu, kontextu vyhledávání, limitů hodnocení reklamy a očekávaného dopadu rozšíření a dalších formátů reklamy. Údaje o podílu zobrazení jsou aktualizovány jednou denně..”

Tyto dva sloupce tedy můžeme označit za protikladné, a proto si stačí zvolit pouze jeden a v případě podílu zobrazení ve vyhledávání se snažit dosáhnout co nejvyššího čísla (teoreticky 100%) a v případě podílu ztracených zobrazení ve vyhledávání co nejnižšího čísla (teoreticky 0%).

V PLA kampaní nesledujeme průměrnou pozici reklamy, jelikož ji nelze hodnotit. Je sice pravda, že se vám zobrazí např. pět za sebou jdoucích boxů určitých produktů, takže ten první boxík zleva bychom mohli označit za první pozici, nicméně toto Google Ads nesleduje, všechna zobrazení považuje za rovnocenná.

A právě proto zde hraje svoji roli sloupec pro sledování podílu zobrazení. Tuto hodnotu však kromě nabídky ovlivňují další faktory, které vstupují do hodnocení reklamy, a sice: očekávaná míra prokliku, relevance reklamy vůči vyhledávacímu dotazu a kvalita vstupní stránky. To jsou faktory, které jsou obecně známé, a které neovlivňuje pouze PPC specialista, ale také vývojáři webu.

Jak tedy můžeme tuto metriku ovlivnit? Postupně vám prozradíme pět faktorů, kterými můžete podíl zobrazení v PLA příznivě ovlivnit.

Close Menu