fbpx

Vyhněte se základním chybám a vytvořte dokonalou PPC reklamu

Ať už jste úplným nováčkem, nebo jste naopak s PPC reklamou začali již před nějakou dobou, vždy se můžete dopustit chyby. Dělat chyby je lidské, existují ale i způsoby, jak je můžete minimalizovat nebo je odstranit úplně. Pokud se chyby dopustíte, je důležité se z ní poučit a v budoucnu ji neopakovat. Pojďme se podívat na nejčastější chyby, které vás můžou u PPC reklamy, tedy reklamy za proklik potkat a kterým je dobré se vyvarovat.

Zaměřte se na správnou cílovou skupinu

Velmi důležitou součástí strategie PPC je výběr cílové skupiny, tedy skupiny, pro kterou je reklama určena. To, že byla předchozí kampaň úspěšná u určité skupiny lidí, neznamená, že se tak stane i nyní, při úplně jiné kampani. Je vhodné, v návaznosti na právě vedenou kampaň, zkoušet rozličné cílové skupiny. Právě ty jsou totiž často velmi podceňovaným faktorem, na který je ale nutné se zaměřit, neboť je to jeden z nejdůležitějších faktorů úspěchu. Je nutné vybírat cílovou skupinu v souladu se stanovením cílů a nabídky. Díky tomu dojde k oslovení takové skupiny uživatelů, kteří mají o vaši nabídku skutečný zájem. Nebudete tak muset zbytečně plýtvat penězi na uživatele, kteří o reklamu vůbec nestojí.

Kontrolujte seznamy a duplikace

Důležité je také zaměřit se na vyloučení lidí, kteří se sice objevují na seznamu potenciálních zájemců, ale o vaši nabídku zájem nemají. Pokud totiž poznáte určitou potenciální cílovou skupinu, je nutné i zde udělat určité korekce a vyloučit typy lidí, kteří pro danou kampaň nejsou vhodní. Stejně tak je nutné seznamy cílových skupin projít a najít duplikované zákazníky. Zabráníte tak zbytečným nákladům, které by vznikly při opakované propagaci reklamy pro jednoho a toho samého zákazníka. Jak tedy docílit toho, že výběr vaší cílové skupiny bude správný? Vytvořte si plán, díky kterému dokážete získat seznam potenciálních zákazníků. Ten pro optimalizaci a nalezení co nejvhodnějších kandidátů ještě dvakrát překontrolujte. Nezapomínejte ani na určitou zpětnou vazbu a po začátku kampaně věnujte péči sledování výsledků a zjištění, zda váš výběr cílové skupiny byl tím správným.

Klíčová slova jsou půlkou úspěchu

Dalším, kde můžete udělat chybu, jsou klíčová slova. V dnešní době jsou velmi důležitým prvkem, na který se zaměřuje nejeden profesionál. Jak moc velkou péči jim ale věnovat a je nutné hodnotit i jejich využití? Ne každá statistika a průzkum přinesou kýžené ovoce. V každém případě je ale nezbytné statistiky u klíčových slov pravidelně provádět a snažit se ze získaných výsledků poučit do budoucna.

Negativní slova sníží vaše náklady

Dalším, co je často u klíčových slov opomíjeno, jsou negativní slova. Ta jsou obvykle ignorována a přehlížena. Nicméně i negativní klíčová slova mohou pozitivně ovlivnit výsledky vaší kampaně. Nebojte se využít je jako součást vaší strategie. Díky tomu můžete filtrovat klíčová slova, která pro vás nejsou potřebná. Vyhnete se tak nákladům, které vznikají kvůli zbytečným proklikům ze strany těch, kteří o reklamu nemají zájem. Nezapomínejte ani na nabídku slov, která jsou klíčová pro vaši značku. Pokud totiž vaši konkurenti budou nabízet klíčová slova, která jsou spojena s vaší značkou, bude pro vaši cílovou skupinu daleko složitější dozvědět se více o vaší firmě a kampani. Věnujte tedy požadovanou pozornost klíčovým slovům. Existují totiž taková, která mohou vaší kampani pomoct, ale i taková, která zbytečně zvýší vaše náklady.

Propojte reklamu i cílovou stránku

Pro PPC reklamu je důležité propojit kampaň s cílovou stránkou, na kterou reklama uživatele odkáže. To si ovšem velké množství tvůrců neuvědomuje. Často tedy dochází k situaci, že jsou cílové stránky tvořeny nezávisle na reklamách, což je matoucí a vede k velké spoustě nesrovnalostí. Na základě nepropojení může dojít k rozdílnostem v designu, nestejnorodému zaměření se na cíl i cílovou skupinu a také na zbytečné kopírování.

Kontinuita mezi designem i cílovou skupinou  

Cílová stránka by měla být rozšířením reklam PPC a měla by z nich vycházet. Mělo by platit, že jak cílová stránka, tak také reklama jsou propojeny díky UX designu, který je zaměřen na stejné uživatele. Mělo by také dojít k zaměření se na stejnou značku. Ukažme si jasný příklad toho, jak to nemá vypadat. Představte si třeba, že byste vytvořili kampaň, která by byla zaměřena na zvýšení prodeje, ale cílová stránka by nenabízela volbu rychlého nákupu.Většina z těch, kteří by na reklamu klikly, by ji otráveně opustili a vy byste tak zbytečně zvýšili své náklady. Tyto a mnohé další chyby mohou ovlivnit nejen chování zákazníků k vaší kampani, ale také pohled společnosti Google na kvalitu vašich reklam. Mohlo by se tak stát, že zbytečně budete platit více jenom proto, abyste oslovili účastníky vašeho cílového publika.

Věnujte péči správné reklamě

Pokud se zaměříme na jednotlivé reklamy, nezapomínejte, že PPC reklama by měla poskytovat takové obsahy, které uspokojí vaši cílovou skupinu. Proto, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků je nutné propojit design a také stanovit logické kroky reklamy, které budou pro zákazníka zajímavé a které vytvoří přidanou hodnotu dané kampaně.

Optimalizace strategie dle vašich potřeb

Nejlepší způsob, jak se vyhnout běžným chybám reklam PPC, je optimalizace vaší strategie v závislosti na vašich potřebách. Věnujte pozornost vašim cílům a podle toho upravte nejen cílovou skupinu, ale také váš rozpočet a styl kampaní.  Pokud vezmete v potaz všechny důležité faktory, vaše PPC reklama se může stát velmi úspěšnou.

 
Close Menu