fbpx

Jak ovlivnit podíl zobrazení PLA kampaně?

V předchozím článku jsme vás navedli k tomu, že je dobré sledovat podíl zobrazení PLA kampaně ve vyhledávání jako jednu z optimalizačních metrik. Slíbili jsme vám prozradit pět faktorů, kterými ji můžete ovlivnit. V tomto článku najdete první tři.

Rozpočet

Co můžete ovlivnit nejrychleji je rozpočet. Pokud kampaň omezujete rozpočtem, tak máte rozhodně problém. Může se to zdát jako banální záležitost, nicméně děje se to častěji, než si myslíte. Jedním z faktorů může být strach dát kampani vyšší rozpočet, jelikož nedosahuje tak dobrého výkonu. Tento postup však není správný, kampaň nesmí být omezená rozpočtem nikdy. Jediné co můžete omezovat jsou nevýkonné produktové skupiny. Druhým faktorem může být například sezónnost – máte nastavený určitý rozpočet, ale kampaň nehlídáte, takže jste přehlédli, že má již pár týdnů vyšší nároky na rozpočet.

Nezapomínejte na to, že nákupy uživatelé provádí v různou denní dobu více či méně intenzivněji. To si samozřejmě můžete zobrazit v přehledu pro danou kampaň a nelze zde příliš zobecňovat, vždy se musí optimalizovat podle chování uživatelů pro danou kampaň. Omezený rozpočet však způsobí, že je kampaň aktivní od půlnoci až do doby, kdy narazí na svůj limit, vy tak můžete minout večerní nákupní špičku. Pokud nechcete, nebo nemůžete rozpočet navyšovat, tak utlumte produktové skupiny s horším výkonem, dosáhnete tak vyšší efektivity za stejnou cenu.

Nastavení cílení reklam

PLA kampaně nemají cílová klíčová slova, nicméně jejich cílení klíčovými slovy ovlivnit můžeme, a to vylučujícími klíčovými slovy, tedy výhradně negativně. PLA kampaně cílí automaticky dle dat nastavených v XML Feedu, PPC specialista si navíc může vybrat příslušné kategorie, značky či ID produktů, pro které PLA kampaň spustí a vybrané produktové skupiny může i vyloučit. Stejně tak vylučující klíčová slova omezují zobrazení vaší reklamy, a to i v případě, že je možnost cílení na základě příslušné kategorie platná. Používejte vylučující klíčová slova (nejlépe ve frázové shodě), v tom případě, že je zcela nevhodné zobrazovat vaše reklamy s určitými slovními spojeními, jako např.: bazar, zdarma, diskuze atp. Pro vyloučení se inspirujte z vyhledávacích dotazů vaší kampaně.

Stav schválení a kvalita dat

Pro spuštění PLA kampaně je nutný XML Feed pro Google Merchant Center, kde si službu aktivujete, nastavíte příslušné parametry, a také si zde na kartě Produkty, a dále Diagnostika zkontrolujete diagnostiku XML Feedu na úrovni účtu, zdroje a položek. Nejčastější chyby se vyskytují právě na úrovni položek, a to z důvodu nesprávného nahrání dat do vašeho e-shopu, potažmo přepsání do XML Feedu.

Upozornění od Google Merchant Center jsou trojího druhu. Závažné chyby jsou označeny červeným trojúhelníkem, ten označuje nemožné spuštění položek v PLA kampaních. Mezi toto upozornění se řadí nejčastěji chybějící GTIN (EAN kód) či jiný identifikátor produktu. Druhý je oranžový trojúhelník, který upozorňuje na chyby, díky kterým se reklamy sice spustí, nicméně výrazným způsobem ovlivňují jejich výkon. Třetí upozornění je označeno íčkem v modrém kolečku, které vyjadřuje pouze upozornění za účelem optimalizace kvality dat.

Informace o XML Feedu jsou tedy ukázkově seřazeny dle priority, nicméně snahou vašich programátorů by mělo být splnění všech požadavků a absolutní bezchybnost, jelikož rozhodují o tom, zda se vaše PLA reklamy vůbec zobrazí. Kromě častého problému, do kterého se řadí chybějící GTIN se můžete nejčastěji potýkat s chybějícími obrázky, s obsahem propagačního textu či vodoznaku na obrázcích, s dlouhým či chybějícím popisem, s problémy s kódováním, s dlouhými názvy produktů či s chybějícími mikrodaty o stavu produktu. Na dané chyby by vás měl upozornit váš PPC specialista, který případně stáhne souhrn aktuálních problémů XML Feedu v Google Merchant Center, nebo vás navede na místo, kde tato upozornění sami uvidíte.

Řešení poté spočívá na programátorovi daného e-shopu a na administrátorovi webu. Programátor by měl zajistit správné technické provedení XML feedu a administrátor by měl tato data do Feedu doplnit. Tato práce je však časově náročná, často vyžaduje nutnost kooperace dalších lidí z týmu, jako je např. fotograf či copywriter. Setkávám se s tím, že i řada středních firem nemá dostatečné personální kapacity na to, aby měli v XML feedu všechna data v pořádku vyplněná. Vaše pečlivá práce však může znamenat náskok před konkurencí, která se nechce zabývat nepříliš atraktivní činností. Berte tedy v potaz, že zobrazené % dotčených položek ve vaší diagnostice má přímý vliv na podíl zobrazení ve vyhledávání PLA kampaně.

Zbylé dva faktory pro optimalizaci podílu zobrazení v PLA kampani uvedeme zase v dalších článcích.

Close Menu