fbpx

5 způsobů, jak připravit vyhledávací kampaně na Black Friday

Pojem Black Friday neboli Černý pátek má svůj původ ve Spojených státech a odkazuje na den po svátku Díkuvzdání, kdy startuje ta pravá předvánoční nákupní horečka a s ní spojené návaly v obchodech. Pro mnohé zadavatele reklamy je potom také dnem, kdy jejich prodeje strmě rostou. Černý pátek ale dnes již není pouze dnem nesoucím se ve znamení přeplněných nákupních center. Hon za zlevněným zbožím dnes koupěchtiví zákazníci vedou především online, z pohodlí svých domovů. Tento posun změnil samotnou podstatu tohoto konzumního fenoménu a název Černý pátek jej již plně nevystihuje, neboť se z něj stal ve skutečnosti několikadenní maraton slev. Angličtina využila své slovní zásoby k tomu, aby „Black Friday“ už proměnila na „Black Fiveday“.

Dnes je již běžné, že prodejci pokračují ve výprodejových akcích přes celý víkend po Dni díkuvzdání i během následujícího pondělí, pro které se vžil název „Cyber Monday“. Tento den se poté v oblasti e-commerce stal celosvětově jedním z těch úplně nejdůležitějších. Cyber Monday značí konec periody, kterou Black Friday načal a těchto pět dní se slevami se dnes označuje jako Black Fiveday. Chcete-li se ale i letošního slevového šílenství se svojí nabídkou pro zákazníky zúčastnit, zkuste se řídit následujícími jednoduchými pravidly pro své kampaně.

Upravte detaily nabídky i časový plán

Dobrý časový plán je základem každé dobré reklamní kampaně, pozor ale na fakt, že plánování, které vám přináší za normálních okolností dobré výsledky nemusí během „Black Fiveday“ fungovat dobře. S tím, jak se v tomto období mění chování zákazníků i ostatních inzerentů, je třeba si naplánování vaší kampaně pečlivě překontrolovat a vyhnout se tak situaci, kdy se vaše nabídky nebudou během těchto kriticky důležitých pěti dní zobrazovat, nebo se budou zobrazovat málo.

V souvislosti s výše uvedeným je také na místě zamyslet se nad možností zvýšení prostředků na reklamu v tomto období. Současně je dobré mít na paměti, že standardní zvyklosti uživatelů se okolo Black Friday mění. Zatímco za normálních okolností nastává páteční vrchol v návštěvnosti a počtu prodejů okolo poledne, během Black Friday je to (alespoň ve Velké Británii a v Evropě obecně) čtvrtá hodina odpoledne.

Úpravy pro kampaň na různých typech koncových zařízení

Je samozřejmostí, že při tvorbě reklamní kampaně by měl každý marketér pamatovat na specifika jednotlivých typů koncových zařízení, jejich typické uživatele, konverzní cesty apod. V období Black Friday je tento fakt znásobený. Dle údajů z webu Campaign Live, v roce 2017 bylo 36 % všech online prodejů uskutečněno z mobilních telefonů, 49 % z desktopů a pouze 15 % připadlo na tablety. Pro mobily se jednalo o 15 % nárůst oproti roku 2016. Zákazníci hledají ty nejlepší nabídky v průběhu celého dne a obrací se proto na svá mobilní zařízení. Lze očekávat, že tento trend nikam nezmizí a podíl obchodů uzavřených prostřednictvím mobilů i nadále poroste. I letos tak lze očekávat jejich opět o něco vyšší zastoupení.

Příslušné nastavení není v prostředí Google Ads nikterak složité a stojí za to si jej opět projít a znovu zkontrolovat. Právě v tom se totiž může skrývat rozdíl mezi úspěšným prodejem a zákazníkem, který vám unikne.

Zkuste cílit i na nové publikum

Black Friday často otevírá pro nakupující online celý svět nových webů a značek, které do té doby třeba ani neznali. Podle nástroje Think with Google více než osm z deseti nakupujících buď při nákupu zvažují produkty hned několik různých značek, anebo před nákupem nemají značku předem vybranou vůbec žádnou. To představuje ideální příležitost dostat vaši reklamu před nové publikum, ideálně díky nejnovějším metodám cílení kampaní Google.

Google Ads nyní umožňují cílit kampaně i v rámci nových režimů „In-Market“ a „Life Events“. In-Market cílí na zákazníky, kteří si aktivně vyhledávají informace o konkrétních produktech nebo službách. Režim Life Events potom odkazuje na ty, které čeká nějaká významná událost typu svatby, stěhování nebo třeba promoce. Spojení vaší nabídky s některou z těchto událostí a vytvoření kampaně zaměřené pouze na toto obecenstvo může představovat skvělý způsob oslovení nových zákazníků.

Konkrétních případů využití výše zmíněných nástrojů je mnoho. Představit si můžeme např. prodejce ručně vyráběných dekorací, který bude prostřednictvím nástroje In-Market přesně mířit na ty, kteří hledají právě vánoční výzdobu. O tom, jak lze propojit prodejce dámských bot nabízejících svatební kolekci s nástrojem Life Events se jistě není třeba dlouze rozepisovat.

Pamatujte také na to, že je vhodné odstranit současné cílení, neboť tím zamezíte zobrazování reklam těm, kteří již váš obchod pravděpodobně znají a v této situaci by vám pouze ubírali zdroje, které je v tento okamžik lepší zaměřit na publikum zcela nové!

Přehodnoťte svůj dosavadní rozpočet

Neustále rostoucí popularita Black Fiveday vede nevyhnutelně k tomu, že inzerenti čelí stále větší konkurenci. To, že se mnohé firmy ve výdajích na reklamu musí krotit není nikterak překvapivé a ani vaší kampani není možné věnovat takové prostředky, jaké byste si představovali. Ne vždy se ale lepších výsledků dosahuje pouhým zvýšením prostředků, stejně významné může být přerozdělení těch existujících.

Zákazníci začínají s vánočními nákupy dříve i díky období Black Friday. Ve výsledku potom prosincové prodeje ve skutečnosti zpomalují (ve Velké Británii činilo v roce 2017 toto zpomalení 1.5 %). Toto zpomalení má i svůj název – „Black Friday Hangover“ čili „kocovina z Černého pátku“. Jinými slovy, hlavní vánoční nákupní období se přesouvá z prosince na listopad. Stejně tak platí, že v rámci listopadu se nakupující soustředí na konec měsíce. To umožňuje vrhnout maximum zdrojů právě do tohoto období.

Předtím, než se k tomuto kroku odhodláte je samozřejmě na místě projít si své statistiky a analýzy z konce minulého roku a podívat se, jaký konkrétní vliv měly zmíněné fenomény na vaše výsledky. Podle toho potom optimalizujte svůj rozpočet na rok letošní. I malé úpravy mohou znamenat velké změny ve výsledcích!

Zapojte remarketing

Remarketing je krásná věc, dává vám příležitost vytvářet specifické reklamy pro ty, kdo váš web již v minulost navštívili. Podoba reklamy, plánování nebo přílohy… to vše lze na základě chování při předchozích návštěvách optimalizovat a vytvořit tak reklamu ještě účinnější. Jestliže remarketing ještě nepoužíváte, napravte to co nejrychleji!

Ukažte speciální Black Friday promo třeba lidem, kteří u vás na webu již byli, ale nic si u vás nekoupili. Zahrňte do něj informace o speciálních cenách i potenciálních úsporách, možnostech dopravy apod. Je šance, že tentokrát už nákup dotáhnou do konce!

Závěr

Black Fiveday již není pro obchodníky věcí pouhé volby. Zákazníci slevy a akce očekávají (to platí globálně, zdaleka nejen v zemích, kde má Black Friday svůj původ). Ignorovat tento fenomén by tak bylo obrovskou chybou.

Close Menu